Scarb VX™

Завдяки модульному принципу, який покладено в основу системи «Scarb VX™», замовник має можливість скомплектувати найбільш прийнятний для себе варіант побудови своєї власної автоматизованої системи, а при необхідності її розширити, придбавши додаткові модулі чи підсистеми. Тому в кожному конкретному випадку вартість “персональної” автоматизованої системи та умови її придбання вирішуються на етапі переговорів.

«SCARB VX»™

Автоматизоване ядро системи.
Призначене для комплексної автоматизації технологічних процесів виробництва. Дозволяє автоматизувати значну частину виробничого процесу установи і обслуговувати, як масового клієнта так і великих «системних клієнтів».


«ScInfo»

Інформаційно-аналітична система.
Призначена для проведення ефективного аналізу та керування у фінансових установах.


«ScLoans»

Система автоматизації кредитної діяльності.
Призначена для автоматизації виконання операцій пов’язаних з кредитуванням, починаючи від розгляду можливості надання кредиту, укладення кредитної угоди до її закриття, з подальшим використанням інформації для прийняття управлінських рішень в сфері кредитування.


«ScDocFlow»

Система електронного документообігу
Призначена для організації взаємодії між учасниками виробничих процесів, побудови технологічних схем виробництва, надання послуг та їх обліку. Самостійно може використовуватись для організації безпаперової технології діловодства, корпоративного документообігу і централізованого архіву електронних документів.


«ScWClient»

Система фінансового самообслуговування для великих та середніх підприємств.
Призначена для надання клієнтам повного спектру фінансових послуг. Має підвищену продуктивність, швидкодію та захищеність. Функціонує в багатокористувацькому режимі.


«ScIClient»

Система фінансового самообслуговування для фізичних осіб, приватних підприємців та малих підприємств.
Призначена для надання клієнтам спектру фінансових послуг з використанням мережі Internet та Web технологій. Визначається мінімальними затратами на встановлення та супроводження, простотою експлуатації.


«Скарб-Освіта»

Система навчання, побудована на базі автоматизованої банківської системи «SCARB VX»™ .
Призначена для практичної підготовки студентів за напрямком підготовки «банківська справа», «фінанси та кредит». Система функціонує як Інтернет-сервіс, що дає можливість не купувати програмне забезпечення, а використовувати систему за мінімальним тарифом користування (SaaS).


«ScBonus»

Система обліку бонусів.
Призначена для обліку наданих послуг, обліку нарахованих бонусів, нарахування бонусів клієнтам однієї або декількох організацій.
Система включає «Кабінет клієнта» для персонального контролю бонусів.


«ScLib»

Набір модулів, компонентів та методик.
Призначений для створення систем, пов’язаних з автоматизацією процесів виробництва, обліку, аналізу та управління, яке виконується згідно вимог замовника в стислі терміни.

Якщо Вас зацікавила наша система, то ми готові надати деталі функціональності «Scarb VX™», підібрати необхідну конфігурацію технічних засобів та системного програмного забезпечення.

Ми сподіваємось, що наша компанія з багаторічним досвідом у сфері створення програмного забезпечення стане корисним та надійним партнером у Ваших проектах.